Informaciˇ i inscripcions

COM APUNTAR-SE A LES ACTIVITATS

Les inscripcions s’han de fer a través de la seu electrònica, a www.terrassa.cat/tramits.

Ompliu el formulari de la Inscripció a les activitats del Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa 16/17.

 

Nota important

La inscripció a : El cicle natural de l’aigua, Els estats de l’aigua, La intervenció de l’home en el cicle de l’aigua, El cranc Ferran i el salmó Simó, Com s’ho fan els animals per viure a l’aigua?, Física i química de l'aigua, Aus i biodiversitat al Llobregat, ADN la molècula de la vida, L’aire i l’atmosfera, La tortuga exploradora, Descobrim l'aigua , L'aigua i el cos humà i Qui hi viu dins els nostres rius?,  s’ha de fer a Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrassa per telèfon o correu electrònic : 93 736 28 22 i fundacio@fundaciomina.cat

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

A les activitats per als centres educatius i de formació :  Del 6 al 19 de setembre de 2016.

Totes les activitats tenen places limitades, es respectarà l’ordre d’entrada de sol·licituds. Hi ha límit de demanda per centre, cicle i grup classe.

Cal tenir present que la inscripció a les activitats no suposa automàticament la participació, un cop finalitzat el termini es valoraran les inscripcions rebudes i es notificarà a cada centre aquelles activitats que han estat aprovades i les que no es podran realitzar.

Us demanem que centralitzeu totes les sol·licituds del vostre centre a través d’una persona responsable.

A les activitats per a la ciutadania: De gener a juny de 2017.

Les sol·licituds i la realització d’aquestes activitats estan subjectes a la disponibilitat pressupostària del moment.

PERIODE DE REALITZACIÓ

Les activitats de l’àmbit educatiu es duran a terme dins del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de maig de 2017.

Les activitats de l’àmbit ciutadà es duran a terme de gener a juny de 2017.

CRITERIS A TENIR EN COMPTE

Les escoles i centres de fora del municipi que vulguin participar en el programa han d’assumir els costos de les activitats.

A l’hora de fer la inscripció a l’activitat cal tenir en compte el nivell a qui està adreçada.

El transport va a càrrec del centre, exceptuant les visites a la deixalleria.

En cas d’anul·lació d’una activitat sense justificació ni avís previ ( 48 hores d’antelació ) el centre educatiu haurà d’abonar el cost del monitoratge.

El/la professor/a ha de ser present durant tot el desenvolupament de l’activitat, en cas contrari els educadors no faran l’activitat.

Les valoracions s’han de tornar als educadors, si no és el mateix dia, en els dies posteriors a la realització de cada activitat.

 

TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL