Objectius

OBJECTIUS GENERALS

 

  • Proporcionar, a alumnat, professorat i ciutadania, eines i recursos per adquirir els coneixements que permetin actituds i comportaments adequats per protegir, respectar i millorar el medi; i així aconseguir una ciutat més sostenible.
  • Impulsar l’educació per a la sostenibilitat en el currículum dels centres educatius.
  • Proporcionar als centres les eines i recursos per incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida de l’aula, del centre i del seu entorn.
  • Donar suport als projectes d’ambientalització i educació per a la sostenibilitat dels centres educatius.

 

OBJECTIUS PRIORITARIS PEL CURS 2015/2016

 

  • Conèixer l’Anella Verda de Terrassa, els seus valors, les seves activitats, les possibilitats didàctiques i recursos pedagògics ( apadrinament, aprenentatge i servei ) i la seva relació amb l’àmbit urbà.
  • Aplicar criteris de sostenibilitat ambiental al cultiu de proximitat per mitjà de l’horticultura urbana i potenciar el verd urbà.
  • Conèixer la problemàtica associada al canvi climàtic, els seus efectes i les causes derivades de les activitats humanes, i les accions que afavoreixen la seva mitigació.
  • Conèixer la problemàtica associada a la qualitat ambiental del nostre municipi, els seus efectes i les causes derivades de les activitats humanes, i les accions que afavoreixen la seva millora.

 

TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL