Informació i Educació Ambiental

 

 Visites

VISITA A LA DEIXALLERIA DE TERRASSA NETA

Consisteix en conèixer el servei de deixalleria municipal ( ubicació, residus admissibles, horari, funcionament, bonificació taxa de residus,...) i com funciona una planta de transvasament.

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria i la funció d’una planta de transvasament de residus municipals
 • Fomentar l’hàbit de col·laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores . Matins de dilluns a divendres.

VISITA A LA DEIXALLERIA DE CAN CASANOVAS

Consisteix en conèixer el servei de deixalleria municipal ( ubicació, residus admissibles, horari, funcionament, bonificació taxa de residus,...).

Objectius :

 • Donar a conèixer el servei de deixalleria
 • Fomentar l’hàbit de col·laboració en la separació dels materials per poder-los aprofitar posteriorment

Durada : 2 hores. Matins de dilluns a divendres.

VISITA AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS

Explicació dinàmica del destí de cada residu que generem amb suport audiovisual i visita a les instal·lacions del CTR a través d’una passarel·la aïllada i protegida.

Objectius:

 • Donar a conèixer quin és el procés que viuen els residus després de la seva recollida.
 • Sensibilitzar sobre la importància de la reducció i la correcta separació a les llars.
 • Comprendre quin és el destí i el tractament de cada tipus de residu.
 • Conèixer les instal·lacions de tractament de residus de la comarca

Durada : 2 hores i 30 minuts

Lloc de realització : Centre de tractament de residus del Vallès Occidental

VISITA ALS HORTS URBANS

Visita guiada a un hort urbà ecològic on s’observarà i s’identificarà la vegetació cultivada, les eines i els treballs de camp, les tradicions i les característiques de l’espai i del terreny. Hi ha una part pràctica on es faran tasques de l’horta en funció de l’època de l’any.

S’ha de triar un dels horts per visitar:

Hort Plantem-Nos al c/ Montserrat, 151
Hort Can Tussell al c/ Gregal, 1
Hort Roc Blanc al c/ Palet i Barba, 177
Hort Torre Sana al c/ Zamora, 2
Hort Montserrat al c/Zamora, 2
Hort Ca N’Anglada Jove al c/ Zamora , 2
Hort AMPA El Vapor al c/ Torrent de Pere Parres, 8
Hort Sembrant ciutat al c/ Vinaròs, 5

Objectius:

 • Conèixer els conreus que es fan al municipi.
 • Aprendre nocions bàsiques sobre el cultiu , la cura i el manteniment d’un hort  ( sembra, rec, època de recol·lecció, eines, compostatge, etc.)
 • Conèixer i reconèixer quines plantes s’usen en la nostra alimentació i quina és la part que ens mengem
 • Fomentar una actitud respectuosa envers la natura i el medi ambient.

Durada : 2 hores
Calendari : Març, abril i maig

VISITA AL CENTRE D’ATENCIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA

Visita guiada al centre d’atenció d’animals domèstics de companyia. On es farà una sessió informativa a càrrec d’un expert on s’explicarà el funcionament del centre, l’acollida dels animals abandonats els passos que cal fer per adoptar un gos o un gat.

Objectius :

 • Afavorir actituds de respecte i de responsabilitat envers els animals de companyia
 • Fomentar la convivència ciutadana amb la tinença d’animals de companyia
 • Promoure l’adopció d’animals

Durada : 1 hora i 30 minuts 

 

 

TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL

 Conèixer l'Anella Verda

BIODIVERSITAT A L’ANELLA VERDA – PARC AGROFORESTAL

L’activitat treballa els valors ecològics, econòmics i socials d’un dels espais més emblemàtics de l’Anella Verda de Terrassa, el Parc Agroforestal.

Al llarg de l’ itinerari realitzarem un treball de camp per descobrir el paisatge del Parc i estudiar-ne els hàbitats més destacats: camps, boscos i torrents. Amb instrumental de mesura i claus dicotòmiques, estudiarem les condicions ambientals i la flora de cada hàbitat per adonar-nos de com aquest paisatge divers afavoreix la biodiversitat. També reflexionarem sobre la necessitat de preservar aquests espais, de com hi podem participar i de quins projectes estan previstos per millorar els seus valors ecològics (recuperar el bosc de ribera, reordenar els horts, etc.), econòmics (agricultura local, ecològica i de Km.0) i socials (xarxa de camins i equipaments, activitats).

Objectius :

 • Conèixer l’Anella Verda i copsar-la com un espai més del municipi.
 • Adonar-se dels valors ecològics, socials i econòmics del Parc Agroforestal.
 • Adquirir un actitud crítica i participativa envers la conservació del paisatge
 • Entendre i fomentar l’excursionisme responsable com a hàbit saludable.

Durada: Mig matí

 

UNA PASSEJADA PER BONVILAR

Passejada pels entorns del Centre d’informació ambiental Bonvilar ( CIAB ), situat al sector de llevant del terme del municipi. Es recorren tres ambients diferents: el bosc públic de Can Bonvilar, el torrent de la Betzuca i l’espai agrícola dels plans de Can Canya.

El CIAB , situat a l’inici del recorregut, és l’equipament que gestiona l’itinerari. Disposa d’una sala polivalent, serveis sanitaris, estació de producció d’energia fotovoltaica i una àrea de lleure amb taules de fusta. Hi ha aparcaments per a autocars.

Objectius :

 • Donar a conèixer els valors naturals i paisatgístics d’aquest espai
 • Aprofundir en els coneixements sobre la geologia, la flora, la vegetació, la fauna i el paisatge del torrent de la Betzuca i del bosc de Can Bonvilar, dins del context de la plana del Vallès

Durada : mig dia

Lloc on es realitza : CIAB

HORTS ECOLÒGICS DE L’HEURA

L'activitat consisteix en una visita guiada als horts de Can Salas complementada amb activitats a l'entorn de l'hort.

Visita guiada per tal de reconèixer les hortalisses de la temporada i veure la importància de cadascun dels espais de l'hort (l'hivernacle, la bassa, el galliner, la depuradora verda, els marges de flors). En funció de l'època, es podran veure les tasques que es realitzen (passar el motocultor, encanyar tomaqueres, treure males herbes...).

Objectius:

 • Descobrir les principals característiques d'un hort: com s'organitza, quines tasques s'hi desenvolupen, quins són els elements més importants.
 • Conèixer els trets diferencials d'un hort ecològic
 • Entendre l'hort com a ecosistema (importància de la biodiversitat).

Durada : 2 hores 

Lloc on es realitza : Centre de Jardineria l'Heura, Masia de Can Salas. Cr Sabadell - Matadepera KM 6,4  Terrassa o als Horts de Torrebonica.

 

TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL